donderdag 9 augustus 2012

Nog meer stadslaanleed...


Het Stadsbestuur zou naar de verkiezingen toe ivm de Stadslaan graag willen uitpakken met een "iedereen-tevreden-show", en daarom dus:- een dure full-color-folder naar hele bevolking;- poging om stadslaanbewoners individueel te lijmen door bezoek aan huis;- aanleg fietssuggestiestroken in de straten van de stadslaan.

Jan-met-de-pet moet zo de indruk krijgen dat het heus zo'n vaart niet loopt met het protest in de getroffen straten.

Maar wat blijkt: deze "geprivilegieerde" Lommelaars hebben onder mekaar een enquête gehouden en aan mekaar een aantal indringende vragen gesteld.

Het resultaat van dit onderzoek plaatst één en ander in een totaal ander daglicht; zie hieronder...RESULTATEN ENQUETE FORMULIER MOBILITEIT IN LOMMEL STADSLAAN

Naar aanleiding van de informatiebrochure “De weg naar een leefbare en veilige stad” van het stadsbestuur van Lommel, heeft de actiegroep Stadslaan een enquête gehouden onder de bewoners van de K. Albertlaan,  Kapelstraat en K. Astridlaan.
In de drie desbetreffende betrokken straten zijn 104 enquête formulieren verdeeld.
De respons lag in:
·         de Kapelstraat op 59%
·         de K. Albertlaan op 69%
·         de K. Astridlaan op 83%
De uiteindelijke totale respons lag op 66%.
Hieronder de resultaten per straat in beeld gebracht.

Mobiliteit in Lommel STADSLAAN
( Brochure:  De weg naar een leefbare en veilige stad), bevraging bij bewoners van de K. Albertlaan, Kapelstraat, K.Astridlaan).


1.       Verloopt het verkeer in en rond het centrum vlotter sinds de stadslaan in gebruik is?

Ja                                            Neen                            Geen mening
Kapelstraat op 0%        Kapelstraat op 85%            Kapelstraat op 14%
K. Albertlaan op 0%     K. Albertlaan op 100%       K. Albertlaan op 0%
K. Astridlaan op 0%     K. Astridlaan op 80%          K. Astridlaan op 20%

2.       Is de woonleefbaarheid langs de stadslaan nog even goed als voor de invoering van het verkeerskwaliteitsplan?

      Ja                                   Neen                            Geen mening
Kapelstraat op 0%       Kapelstraat op 96%           Kapelstraat op 4%
K. Albertlaan op 0%    K. Albertlaan op 100%       K. Albertlaan op 0%
K. Astridlaan op 0%    K. Astridlaan op 100%       K. Astridlaan op 0%

3.       Hebt U het gevoel dat er rekening wordt gehouden met onze voorstellen gedaan in de gespreksavonden?

        Ja                                 Neen                           Geen mening
 Kapelstraat op 0%        Kapelstraat op 92%         Kapelstraat op 8%
 K. Albertlaan op 0%     K. Albertlaan op 91%      K. Albertlaan op 9%
 K. Astridlaan op 0%     K. Astridlaan op 100%     K. Astridlaan op 0%


 ---------------------------------------------------------------------


Onze conclusie: moet er nog zand zijn ?.....

Geen opmerkingen:

Een reactie posten