vrijdag 17 augustus 2012

Wie weet wat de Latijnse uitdrukking "patere legem quem ipse fecisti" betekent ?

Het Lommelse stadsbestuur weet het alleszins overduidelijk niet, ofwel weet ze het wel degelijk maar doet ze het niet...
In een arrest van 24 oktober 2006 (nr. 164.037) herinnert de Raad van State er nochtans aan dat het beginsel 'patere legem quam ipse fecisti' het bestuur en de organen die ervan afhangen ertoe verplicht de algemene regels die het zelf heeft vastgesteld,  te respecteren.
Onlangs vestigden we er de aandacht op dat het stadsbestuur een natuurgebied (Lommel-Sahara) degradeerde tot filmstudio voor "Fris en Franky", waarmee uiteraard een aantal overheidsregels werden geschonden.Is het dan verwonderlijk dat Lommelaars denken: als zelfs 't Stad bepaalde regels aan haar laars lapt, waarom zouden wij dan wel heiliger dan de paus moeten zijn ? Als een stadbestuur haar eigen regels miskent, moet ze niet onnozel-verwonderd zijn dat haar burgers het ook niet nauw nemen.


Uit de site van het Belang van Limburg:

Zwerfvuil in Sahara

zwerfvuil in sahara
Met de kleine hittegolf die België dan toch kent, duikt ook het zwerfvuil weer op rondom de grote zandput op Lommels mooiste plekje. Het probleem is bekend en wordt erkend, maar elk jaar opnieuw moet weer de alarmklok worden geluid. ‘Rustzoekers’ zwemmen in de Sahara, kamperen er en laten vervolgens plastiek, flessen, blikjes, pampers en ander restvuil achter. Het is allemaal verboden, maar een verbod schrikt blijkbaar niet af. Toch moet het mogelijk zijn dit hardnekkige fenomeen uit te roeien. Een massale inzet van het stadspersoneel is niet nodig. Het volstaat naar de weerberichten te luisteren om vervolgens dit kleine kwetsbare gebied te controleren en eventueel op te ruimen. Aangepaste vuilbakken, waarschuwingsborden en een verhoogde waakzaamheid op het terrein doen de rest.
De Sahara geldt als één van de mooiste stukjes natuur van Lommel en daar mogen we fier op zijn. Maar laten we dan ook aan iedereen duidelijk maken dat onze trots het respect verdient van iedereen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten