vrijdag 14 september 2012

De stotteraar stamelde "stadslaan steen des aanstoots..."

Probeer die zin eens heel snel en tien keer achter mekaar te lezen. Wedden dat U zelf begint te stotteren ?

Zover is het gelukkig nog niet met onze lokale politici, al beginnen sommigen onder hen toch een stevige indigestie aan het onderwerp over te houden, lees maar:

Uit : deredactie.be van de VRT


We be­grij­pen de be­zorgd­heid van de om­wo­nen­den over het druk­ker wor­den van hun stra­ten. Met de ver­de­re uit­voe­ring van het ver­keers­kwa­li­teits­plan zal het ver­keer van­uit de Ko­lo­nie, Lut­lom­mel en Bar­ri­er, maar ook van­uit Mol, rich­ting Cen­ter­par­cs en de Soe­ve­rein vroeg­tij­dig af­ge­leid wor­den zon­der hier­mee de stad­slaan extra te be­las­ten. Met een door­tas­ten­de uit­voe­ring van dit ver­keers­kwa­li­teits­plan en de aan­leg van een goed uit­ge­rus­te stad­slaan stre­ven we naar een be­te­re sprei­ding van het ver­keer.

Staf Henderickx
AKTIEF

AKTIEF is voorstander voor een stadje als Lommel van een rastermodel waarin alle verkeer dat niet in het stadscentrum moet zijn, wordt omgebogen langs andere wegen. Het idee van een "stadslaan" is verkeerd. De wegen die het stadsbestuur daarvoor wil gebruiken zijn woonbuurten. Natuurlijk is AKTIEF voorstander van de aanleg van een fietspad in die straten, maar niet van een prestigieuze "stadslaan". Het kwaad is geschied door toe te laten dat 2 supermarkten zich in het centrum vestigden.

Jan Bouly
CD&V

Het is fundamenteel onrechtvaardig dat de straten van de 'stadslaan' plots en als enige als ring fungeren en dit dan ook nog zonder een veilige weginrichting. Spreiding is een noodzaak. Het verkeer moet meerdere omtrekkende bewegingen rond het centrum kunnen maken via veilige en aangepaste wegen.

Peter Luykx
N-VA

De verkeersdrukte moet aangepakt worden door het verkeer bovenlokaal af te wenden en nieuwe parkeerbuffers. Door het verkeer via woonstraten te sturen, creërt men onveilige verkeersituaties. De fietssugestiestroken creëeren een vals gevoel van veiligheid. http://lommel.n-va.be/verkiezingen2012/programm

Peter Vanvelthoven
Lijst Burgemeester (sp.a)

De huidige verkeerscirculatie werd precies ingevoerd om het toenemend verkeer in Lommel centrum beter te spreiden. Vroeger reed al het verkeer via de Kerkstraat, of men er nu moest zijn of niet, met lange files tot gevolg. Vandaar de beslissing tot spreiding van het verkeer over meerdere straten. In de toekomst willen we het verkeer richting centrum nog meer spreiden: deels via de Stationsstraat, deels via de Balendijk en deels via de Molsekiezel.

Michael Vandeneynde
Groen

Duurzame stadsontwikkeling staat centraal in de toekomstvisie van GROEN! Leefbaarheid en groei moeten hand in hand. We zien kleine, levendige gehuchten opbloeien. Kleine, krachtige woonkernen waar inwoners in al hun behoeften voorzien worden; stadsdiensten, ouderzorg dicht bij huis, buurtwerking. Deze gehuchten zijn verbonden door veilige fietspaden en slim openbaar vervoer. Een stad vol verkeersdrukte, lawaai en vervreemding is voor ons geen optie. Kies voor een Leefbaar Lommel, nu het nog kan!

De bewoners van de Lommelse Stadslaan zijn het snelle verkeer in hun straten beu en vragen constructieve oplossingen. if
Reeds op 28 oktober 2010: stil protest aan het Stadhuis. Later zou nog blijken dat de hond op de foto niemand bijt, maar dat hetzelfde niet kan gezegd worden van de actievoerders....


Geen opmerkingen:

Een reactie posten