donderdag 27 september 2012

Een derde hond in het kegelspel: universiteitshoogleraren


Trouwe lezers van deze blog zullen gezien hebben dat ik het opneem voor middenstand en ondernemers tegen de al te grijpgrage socialisten à la Crombez en Di Rupo.

Enkele dagen geleden hebben veel vlaamse ondernemers aangeklaagd dat nieuwe (socialistisch geinspireerde) belastingen op ondernemingen, neerkomen op een vorm van communisme. Daarmee bedoelen ze dat bedrijven door deze maatregelen zo goed als onteigend worden of de fles dreigen op te gaan. 
Dat een Lommels ondernemingshoofd, van een toch niet onaardige firma, het dan nog in zijn hoofd haalt om op een (5de?) plaats te gaan staan van de lijst van de burgemeester, doet dan in onze goegemeente veler wenkbrauwen fronsen.

Di Rupo probeert intussen de kritiek te weerleggen, maar overtuigt blijkbaar niet want intussen hebben enkele bekende universiteitsprofessoren een clubje opgericht. Aangezien de regering niet in staat is om de ondernemers op een eerlijke wijze te belasten, zullen zij een rapport schrijven waarin wordt aangegeven hoe dat wel kan.

Uit de site van de Financieel Economische Tijd:

Academici gaan voor eerlijkere fiscaliteit

Een groep academici en advocaten hebben zich verenigd in een werkgroep. De bedoeling is de regering een rapport af te leveren voor een rechtvaardigere (ondernemings)fiscaliteit.

Een van de initiatiefnemers is Michel Maus (Foto Jef Boes)
Een van de initiatiefnemers is Michel Maus (Foto Jef Boes)
    'Aangezien de huidige regeringspartijen op alle niveaus fiscaal verlamd zijn door een ideologische stellingenoorlog hebben een aantal academici beslist om zelf het heft in handen te nemen en een rapport te schrijven voor een betere en meer rechtszekere (ondernemings)fiscaliteit', klingt het in een persbericht.
    Het initiatief gaat uit van Michel Maus (VUB, Ugent en UA), Luc Maes (Fiscale Hogeschool,k HUB-EHSAL en UA), Frans Vanistendael (emeritus KUL), Eric Spruyt (KUL, HUB-EHSAL en Fiscale Hogeschool), Patrick Wille (VUB, UGent, Fiscale Hogeschool en Groep T), Herman Matthys (VUB), Victor Dauginet (advocaat) en Eddy Claesen (bedrijfsadviseur).
    Allen hebben ze 'een toenemend fiscaal ongenoegen bij burgers en ondernemers kunnen vaststellen'. 'Iedereen beseft dat er in deze woelige tijden van economische en financiële crisis naar middelen moet worden gezocht en iedereen beseft dat maatregelen moeten worden genomen tegen de fiscale fraude en zwartgeldcircuits. Maar het probleem is dat een aantal zeer ingrijpende maatregelen, die op zich waardevol zijn, onvoldoende duidelijk zijn waardoor er sprake is van een substantiële fiscale rechtsonzekerheid.'
    De academici en advocaten verwijzen naar de antimisbruikbepaling en de verstrengde toepassing van de aanslag op de geheime commissielonen. 'Er bestaat minstens een perceptie van een zekere fiscale demonisering en dat komt de fiscale burgerzin niet ten goede.'
    Vanaf 4 oktober kan iedereen op de website www.fiscaalcorrect.be terecht met ideeën voor een betere (ondernemings)fiscaliteit. De bedoeling van de werkgroep is om in een eerste fase de problemen te duiden en vervolgens een rapport met aanbevelingen af te leveren aan de regering.

    Geen opmerkingen:

    Een reactie posten