vrijdag 14 september 2012

Een slaperige vertoning

Voorbije woensdag was er op initiatief van de handelaarsvereniging een debatavond tussen de lijsttrekkers van de respectieve politieke partijen.

Afgaand op het verslag (zie helemaal onderaan) was het publiek gekluisterd aan de lippen van de stuk voor stuk boeiende sprekers. Wij hadden ons als fotograaf verkleed en fotografeerden enkele van die geboeide luisteraars. Hieronder dus enkele sfeerbeelden...    Nu ja, het is dan ook poepsimpel: zo'n debat staat of valt met de figuur van de moderator. Op 27 september is er op initiatief van Davidsfonds weer zo'n boeiende debatavond !

    Enne, waarom zouden ze mij niet vragen als moderator om wat leven in de brouwerij te krijgen ? Of misschien zou in zulk geval "het kot te klein zijn" ?  :

Woensdag 12 september 2012
In De Volksmacht vond vanavond een eerste verkiezingsdebat plaats tussen de zes Lommelse lijsttrekkers. Tenminste… dat was de bedoeling, want de lijsttrekker van Groen liet zich vervangen door Ronny Poets. Een verslag van Jan Buyens:
Eerste vaststelling: het was dus een mannenclubje, ook gemodereerd door een man, Philip de Hollogne van TV Limburg. Geen enkele partij in onze stad heeft een vrouw als lijsttrekker, toch wel een gemiste kans. Het publiek bestond voor de helft uit de lokale middenstand (het debat werd dan ook georganiseerd door het Groeiend Handelscentrum) en de anderen waren of kandidaten of sympathisanten van een partij. Uiteraard werd ook de inhoud bepaald door de organisatoren, en het ging hem deze avond dan ook vooral over het verkeerscirculatieplan, de leegstand in het centrum, een centrummanager en dergelijke.
Het werd een vrij mat debat, waarbij iedereen vrij vriendelijk was voor elkaar, en oppositie (vooral NVA en CD&V) en meerderheid (SP.a en Open VLD) elkaar erg goed vonden. De verschillende standpunten van alle partijen hier uit de doeken doen is zeer zeker niet de bedoeling, die kan u overal wel lezen, maar hierbij toch enkele tussenkomsten van vanavond:
- waar de 4 ‘grote’ partijen blijven pleiten voor het verkeersluwe centrum, pleiten Aktief én Groen voor verkeersvrije centrumstraten, op voorwaarde van degelijke en voldoende grote parkeergelegenheden aan de rand; Aktief en Groen benadrukken vooral de gezelligheid van winkelen, die op termijn ook de handelaars ten goed zal komen;
- de meerderheid (SP.a en Open VLD) blijft achter de Stadslaan staan en wil deze op zo kort mogelijke tijd realiseren, mét inspraak van de bewoners. De oppositie wil deze Stadslaan niet en ziet alle heil in bovenlokale oplossingen zoals de ondertunneling van de Ring, maar rekent ook op een actievere inzet om parkeergelegenheid te creëren; NVA wil terug naar de situatie van de ‘oude Kerkstraat’, CD&V wil een doorsteek vanuit de Kerkstraat naar het Michiel Jansplein én een ‘knip’ niet vooraan aan de rotonde, maar in het midden van de Kerkstraat, nl. aan Kloosterstraat-Rode Kruisstraat;
- de meerderheid wil ook vooral kernversterkend werken, met grotere winkeloppervlaktes binnen het centrum, waarbij vooral gedacht wordt aan de ontwikkeling van het gebied WICO, tussen Kloosterstraat en Mudakkers. Ook hier zou heel wat parkeergelegenheid kunnen gecreëerd worden, zowel boven- als ondergronds. Meerderheid en oppositie zijn het in deze wel niet eens over de vraag of het stadsbestuur deze gronden nu zélf moet gaan ontwikkelen, of dit aan de privé moet overlaten;
- over het zondagswinkelen waren de partijen het ook niet eens: Groen is absoluut voor, Aktief en NVA tegen, terwijl SP.a ook voorstander is, maar met de bemerking dat de middenstanders hierover zélf moeten beslissen;
Al bij al hebben we dus niet veel nieuws gehoord vanavond, alle partijen verkondigden het standpunt dat ze al jaren verdedigen. Slechts op twee momenten was er sprake van enige animo tussen de heren achter de tafel, nl. tussen Jan Bouly en Peter Vanvelthoven over het Vatana-dossier én over de éne persoon die het project aan De Kroon tegenhoudt bij de Raad van State en nu plots kandidaat is bij CD&V. De leukste vraag vanuit het publiek was de laatste, ook gericht aan Bouly en Vanvelthoven: ‘...of zij al hadden afgesproken wie er burgemeester zou worden’. 


Dit verslag haalden we uit Internetgazet Lommel, die op een voortreffelijke manier door Paul Poelmans geleid en gestuurd wordt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten