zaterdag 8 september 2012

Het onuitspreekbare woord van de verkiezingscampagne: busongeval

Alleen in de landelijke pers kan je lezen dat het busongeval in Sierre onze Keizer politieke vleugels heeft gegeven, waardoor hij bij de verkiezingen glansrijk zou moeten winnen.
Noch hijzelf, noch de oppositie durft hierover te reppen, uit vrees om bakken kritiek over zich heen te krijgen omdat het inderdaad te "goedkoop" zou zijn om hiermee uit te pakken, zij het nu pro of contra de Keizer. In een eerder bericht op deze blog ("ze zijn zo lief, mijnheer") gaven wij al aan dat de oppositie-partijen opvallend lief zijn met onze Keizer. Indien ze dat niet zouden zijn, zouden ze dan ook maar al te makkelijk van "heiligschennis" kunnen worden beschuldigd.Gelukkig heeft de pers op een bepaald moment ingezien dat de ouders van de verongelukte kinderen recht hadden op intimiteit en -bij mijn weten- waren er dan ook geen perslui aanwezig bij de opening van het nieuwe schooljaar van de school van Lommel-Kolonie, enkele dagen geleden.

Maar terug naar de puur politieke gevolgen van het busongeval. Aangezien de lokale politici er niet over durven spreken, zal ik het dan maar doen.
Peter Van Velthoven heeft die crisis op een perfecte manier weten aan te pakken, en ik was één van de eersten om hem daarmee te feliciteren. Goed wetende dat hij mijn beste vriend niet is, wil dat laatste toch wel wat zeggen.
Maar de vraag is natuurlijk of een goede en humane crisismanager ook automatisch een goede, degelijke en onbesproken  burgemeester is.

Deze week viel zoals bij velen, de dure brochure "Terugblik naar de toekomst 2006-2018", van de hand van CD&V-goeroe Jan Bouly in mijn bus. Misschien een beetje teveel soloslim-spel, maar wel goed geschreven en vaak de nagel op pijnlijke koppen, waarvan we er hieronder enkele aanhalen:

Gratis wordt duur
In het stedelijk sportcentrum smeekt men al jaren om een nieuwe tennishal. Maar wat doet de Keizer? Hij koopt en restaureert een verwaarloosde hal in een uithoek van zijn keizerrijk (Kolonie) voor een slordige 1.250.000 Eur. Het feit dat de grond waarop deze hal stond, al voorheen aan Stad Lommel toebehoorde, doet inderdaad wenkbrauwen fronsen. Wie moest hier een "pleziertje" gegund worden?

Rode loper voor grootontwikkelaar
De Keizer is dan wel van socialistischen huize, toch is hij blijkbaar goede maatjes met het groot-kapitaal van enkele immobonzen. Eenzelfde projectontwikkelaar wilde grote projecten inplanten aan de Gasstraat en de Doelenstraat, waarbij de privacy van de aanpalenden ernstig geschaad werd. De Keizer gaf hen al te vlot de gewenste bouwvergunningen, die echter door de Raad van State de grond ingeboord werden. Een ander project in de Kerkstraat, huisvest deze dagen doodleuk het verkiezingshoofdkwartier van onze Keizer...

Het onmogelijke vraagt tijd
De Stadslaan werd inderdaad door de strot geramd van de bewoners van enkele woonstraten.
Er was geen voorbereiding, noch voorlichting. Een eerlijke dialoog met de bevolking was er duidelijk niet, ondanks de onhandige poging daartoe, waarbij de bewoners afgewenteld werden op enkele brave jongens van een studiebureau.

Opnieuw olie in de draaischijf
Lommel heeft de trieste reputatie om met de regelmaat van de klok haar inwoners onder druk te zetten, door van hen gratis grondafstand te eisen n.a.v. een bouwvergunning. De beloofde beterschap bleef uit.

Financiële voorsprong
Lommel geniet het voordeel van hoge belastingsinkomsten uit zandwinning (Sibelco) en toerisme (Vossemeren). Maar moeten die middelen nu echt gebruikt worden om een evenementenhal (Soeverein) te redden van een hopeloze toestand, die in het ondernemingstermen eigenlijk al lang failliet had moeten worden verklaard?

Nieuw vertrouwen
Bloei veronderstelt inspraak, niet alleen in woorden, maar door echte participatie. Het betekent dat inwoners in een vroeg stadium mogen meedenken. Confrontatie leidt tot stilstand, inspraak en overleg tot echte vooruitgang. Te veel dossiers verzandden de afgelopen jaren in confrontatie. Te vaak was er een kloof tussen inwoners en bestuur.


Tot daar de beschouwingen van Bouly, soms door mij een beetje vrij vertaald.

Komen we dan nu terug tot de beginvraag: was onze Keizer in de voorbije zes jaar een goede burgemeester? Het zal de lezer duidelijk zijn dat als ik hem een rapport moet uitschrijven, hij wel degelijk gebuisd zou zijn....

Geen opmerkingen:

Een reactie posten