woensdag 5 september 2012

SP-A-verkiezingspropaganda langsheen de Stadslaan...


Enkele maanden geleden was de Keizer voor de zoveelste keer woest op mij.
Ik had namelijk de euvele moed gehad om te beweren dat zijn familieleden eigenaar waren van percelen langsheen de hoek Kloosterstraat-Astridlaan en dat het ernaar uitzag dat daar wel eens een (uiteraard majestueus) apparementenkompleks, palend aan de Stadslaan, zou kunnen verrijzen.

In alle toonaarden heeft de Keizer toen ontkend dat zijn familie aldaar eigenaar was en formele excuses van mij geëist.
Het spreekt dat hij deze van mij niet gekregen heeft, temeer daar mijn verzoek aan hem om mij de identiteit te signaleren van degene die volgens hem dan wél aldaar eigenaar waren, onbeantwoord bleef...

Vandaag eens een toerke gedaan over een stuk van die Stadslaan (namelijk Kapelstr., Albertlaan en Astridlaan) en er -kon moeilijk anders-  bijzonder weinig verkiezingsborden SP-A aangetroffen. Maar kijk, plots zal ik vlakbij mekaar liefst twee borden, en wel...op de hoek van Kloosterstraat en Astridlaan

De vraag is dan ook, of ik dan wel de Keizer thuishoort in...


Geen opmerkingen:

Een reactie posten