vrijdag 7 december 2012


 1.       Dit wordt niks...

  Dat waren mijn wijze woorden toen de eigenaar van een aantal binnenliggende gronden tussen Koningstraat en Kapelstraat mij zowat tien jaar geleden kwam vertellen dat het stadsbestuur zijn verkavelingsplannen  tot zich getrokken had en hem wel eens zou laten zien hoeveel beter dan hij het stadsbestuur dat varkentje zou wassen.

  Resultaat: stad stelde een duur studiebureau aan (waarom moet het altijd Grontmij zijn??) en die toverde een dik konijn uit haar hoed: liefst 1 hectare bouwzone werd omgetoverd tot groene zone, en een eigenaar die gedurende jaren gezwoegd had om een waar park van zijn diepe tuin te maken, zag deze plots getransformeerd in bouwkavels...(meer details op www.lommel.be/220864.fil).

  In Internetgazet verscheen (intussen bijna drie jaar geleden) een triomfantelijk bericht, waarbij voornoemde minder tevreden eigenaars door Stad Lommel werden doodgezwegen. Dat artikel lees je hieronder.

  Hoever staan we intussen ? Nergens! De eigenaars die er onderling uiteraard niet uitgeraakten omdat deze van de 1ha groen op dezelfde manier wilden vergoed worden als deze van de bouwkavels, zochten ten einde raad bouwpromotoren. Maar die mannen zijn ook niet van gisteren en berekenden dat na bekostiging wegen- en parkaanleg er voor de grondeigenaars nog maar een mager koetje meer aan te bieden was. Zowel promotoren als eigenaars pasten voor dit scenario.

  Conclusie: de stadskas (eigenlijk U en ik) betaalde een duur studiebureau, kocht een niet-goedkoop perceel aan de Koningstraat (om er wegenis te kunnen inplanten) en haalde zich een proces op de nek vanwege de verongelijkte parktuin-eigenaar.

  En de oorspronkelijke initiatiefnemer ? Die denkt wellicht terug aan wat ik hem zowat tien jaar geleden zegde..."dit wordt niks". Hij blijft achter met de "gebakken peren" want het Ruimtelijk Uitvoeringsplan is nu eenmaal goedgekeurd, zodat....op zijn bouwgronden liefst 1 ha groen is ingekleurd. In juridische termen heet zoiets "quasi-onteigening" omdat de eigenaar met die groene grond niets meer is en hij er niet voor vergoed werd...


  Plannen voor binnengebied ter inzage

  Maandag 1 maart 2010

  Het stadsbestuur wil het binnengebied "In 't Ven" gaan ontsluiten. Eind februari werd het voorontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan goedgekeurd door de gemeenteraad. Het RUP omvat de ontwikkeling van een nieuw groen stadspark aan de binnenzijde van de geplande stadslaan in de omgeving van de Kapelstraat, Lepelstraat, Koningsstraat en Koning Albertlaan. De stad wil er 140 tot 200 woningen laten bouwen en daarbij zorgen voor groenvoorziening met de aanleg van een multifunctioneel park. Jan Buyens woonde de persconferentie vandaag bij:

  Het juiste aantal woningen zal uiteindelijk afhangen van de concrete ontwikkeling, maar volgens schepen Veronique Caerts komt uit het momenteel lopende woononderzoek duidelijk naar voor dat er vooral een nood is aan kwalitatieve, kleine woningen en appartementen.
  Opvallend in de voorstelling is o.a. dat er zo goed als géén onteigeningen gaan gebeuren; dat is op slechts vier plaatsen gepland met het oog op de aanleg van de toegangswegen. Het volledige binnengebied kan door de huidige eigenaars zelf ontwikkeld worden, uiteraard op basis van de nu vastgelegde voorwaarden. Concreet spreken we hier van een 100-tal eigenaars. Vraag is uiteraard of dit zomaar vanzelf van een leien dakje gaat lopen, want de stad zal hier toch stevig moeten gaan ‘sturen’ om haar eigen doelstellingen te handhaven. Ondertussen zijn er al wel een tweetal voorbereidende vergaderingen geweest mét deze eigenaars, waar toch bleek dat een meerderheid wenst in te pikken op deze nieuwe mogelijkheden. Tenslotte worden hun achterliggende gronden nu serieus opgewaardeerd door dit project.
  Het stadsbestuur streeft naar een erg gevarieerd woonaanbod, met één- en meergezinswoningen, rijwoningen en half-open bebouwing, appartementen, woningen voor senioren en sociale woningen. Tevens dient er gewaakt over de kwaliteit van de woningen, met vernieuwende architectuur, en waarbij de minimumnorm deze van de Sociale Huisvesting is, een norm die momenteel door vele appartementen zelfs niet gehaald wordt. Dit betekent o.a. een tuin van min. 10 meter diep OF een terras van minimaal 9m2. Ook wordt er aandacht gevraagd voor energiezuinige en zongerichte woningen. De effectieve start van het hele project is voorzien voor voorjaar 2011.
  Inwoners die de plannen voor dit gebied willen inkijken en eventuele opmerkingen willen formuleren, kunnen dit doen tot en met 30 april op de Dienst Ruimtelijke Ordening in het Huis van de Stad. En voor meer info kan iedereen terecht op dinsdag 9 maart om 19.00 uur in de Gemeenteraadszaal, ook in het Huis van de Stad.
  Afbeelding: het binnengebied wordt begrensd door de Lepelstraat (links), Koningsstraat (onder), Kapelstraat (boven) en Koning Albertlaan (rechts).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten