In een gezamenlijk bericht vragen burgemeester Peters Vanvelthoven (SP.A) van Lommel, Jaak Fransen (CD&V) van Overpelt, Jan Dalemans (HE) van Hechtel-Eksel, Raf Drieskens (CD&V) van Neerpelt, Lode Ceyssens (CD&V) van Meeuwen-Gruitrode, Wouter Beke (CD&V) van Leopoldsburg, Theo Schuurmans (CD&V) van Hamont-Achel, Liesbeth Van der Auwera (CD&V) van Bree en Steven Matheï (CD&V) van Peer de Vlaamse overheid om snel een beslissing te nemen in het dossier rond de Noord-Zuidverbinding dat door de Raad van State vernietigd werd.
Strategisch belang
‘In het SALK-rapport kwam de Noord-Zuidverbinding als een van de belangrijkste dossiers naar boven voor de ontwikkeling van Limburg en Noord-Limburg.' Dit dossier is niet enkel voor Limburg belangrijk, maar ook van groot strategisch belang voor heel Vlaanderen. ‘De files vandaag zijn langer dan ooit. Het gaat al niet meer over de economische groei die op het spel staat. Erger nog, bij gebrek aan een snelle realisatie van de Noord-Zuidverbinding is een economische achteruitgang onafwendbaar en heeft dit effect op heel Vlaanderen.'
Volgens de burgemeesters hebben de Vlaamse regering en het Vlaams parlement de sleutel in handen. ‘Nog nooit was de consensus binnen Limburg zo groot. Nooit is er een breder maatschappelijk draagvlak over politieke partijen en sociale partners heen.' Daarom vragen de burgemeesters de overheid om op basis van het huidige traject een decreet in te dienen in het Vlaams parlement. Het parlement moet dit nooddecreet goedkeuren en kan zo de beslissing van de Raad van State negeren en kiezen voor het huidige traject. Het decreet kan wel verder aangevochten worden bij het Grondwettelijk Hof.
Ook Vlaams parlementslid Marino Keulen en Tongers burgemeester Patrick Dewael vragen een nooddecreet op te stellen.