donderdag 11 april 2013

IS ER EEN DOKTER IN DE ZAAL ?

Tegenwoordig heb je wel een geneesheer op iedere straathoek, maar ooit was dat duidelijk anders.

Zo vooral omstreeks 1780. In de halve eeuw die daaraan voorafgingen, waren de artsen Joh. Van de Craan en Hermanus Bergmans lange jaren (resp. 1731-1745 en 1746-1769) aktief geweest. Maar Balthazar Van Hilst die in 1770 de fakkel had overgenomen, wordt slechts sporadisch vermeld. En toen Anthoni Jozef Libert hier korte tijd (1777-1780) werkzaam was geweest, was het lied plots uit...


Van maart tot juni 1780 verscheen in de 's Hertogenbossche Courant volgend berichtje:
"Vermits door het Vertrekken van den Chirurgyn van LOMMEL, kwartiere van Kempenland, Meyereye van Bosch, die plaats vaceert, en den Heere Officier en Regenten aldaar voorneemens zijn, een bekwaam DOCTOR die teffens de Chirurgie verstaat, en de noodige bekwaamheden van beide bezit, aan te stellen, en wel op een Tractement, derhalve kan een ieder die zig daar toe instaat kent, zig ten spoedigsten addresseeren bij den President SCRIBA te LOMMEL voornoemt, alwaar onderrigting te bekomen zal zijn".Echt storm gelopen heeft het toen bij de President-schepen blijkbaar niet gelopen, zodat Lommel het een drietal jaar lang zonder enige dokter moest stellen! Pas in 1783 arriveerde Francis Ignatius Deckers die echter twee jaar later al weer vertrokken bleek. Wederom moest men het hier zonder geneesheer stellen. Pas in 1790 arriveert chirurgijn Johannes Hubertus Gerardy, en deze laatste blijft op post tot omstreeks 1820.

En welk materiaal die toenmalige chirurgijnen in hun tas meedroegen, zie je hieronder....

Geen opmerkingen:

Een reactie posten