dinsdag 2 april 2013

BLIJVEN AANSCHUIVEN IN DE FILES RICHTING HASSELT ?

Blijkens onderstaand artikel uit de Financieel Economische Tijd, ziet het ernaar uit dat de files nog jarenlang een nagel aan de noord-Limburgse doodskist zullen blijven...

Waarom niet terugkeren naar het voorstel dat een eeuwigheid geleden door Stevaert en Dewael gelanceerd voorstel om de zaak via tunnels op te lossen, zoals men nu in Maastricht bezig is ?

Maar het moet intussen toch minstens mogelijk zijn om intussen de strook ten noorden van tweebaans naar vierbaans om te turnen.

Als "de politiek" blijft vasthouden aan het tracé dat door de Raad van State thans afgevoerd werd, zal onze regio nog decennia-lang geplaagd blijven door slechte bereikbaarheid !


Raad van State kraakt Limburgse noord-zuidas


De Raad van State heeft het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vernietigd voor de nieuwe omleidingsweg van de Limburgse noord-zuidverbinding. Milieuverengingen hadden de plannen aangevochten.
(foto: Photo News)
(foto: Photo News)
De bevoegde Vlaamse ministers Hilde Crevits (CD&V) en Philippe Muyters (N-VA) laten het arrest onderzoeken en zullen dan bekijken welke stappen ondernomen kunnen worden.
De noordzuidverbinding is een belangrijke verkeersader in Limburg. Een nieuwe omleidingsweg met 2x2 rijstroken moet het verkeer uit de dorpskernen van Houthalen en Helchteren houden en de verkeersdoorstroming verbeteren. Omdat de weg door natuurgebied loopt, stapten enkele milieuverenigingen naar de Raad van State, waar ze hun slag thuishaalden. De werken lagen al stil omdat de Raad van State de plannen al geschorst had.
'We betreuren het arrest van de Raad van State. Aan onze raadslieden is gevraagd om een analyse te maken van het vernietigingsarrest en om een manier uit werken waarop er geremedieerd kan worden. Op basis hiervan zal dan bekeken worden welke verdere stappen er genomen kunnen worden. Voor de Vlaamse regering blijft de aanleg van de noord-zuid verbinding noodzakelijk, zowel voor de doorstroming, de leefbaarheid als de verkeersveiligheid', reageren de ministers Muyters en Crevits.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten