maandag 7 januari 2013

Met water of vuur spelen in verleden en heden


Vandaag las ik in Internetgazet Lommel:
Even voor de middag werd de brandweer opgeroepen voor een brand aan boord van een boot in jachthaven De Meerpaal. Het bleek dat een kortsluiting aan de batterijen gezorgd had voor een hevige rookontwikkeling binnen in de met een zeil overdekte boot. De eigenaar had daarop zelf de batterijen afgekoppeld en de brandweer gebeld. Veel rook dus en geen vuur... maar het had erger kunnen zijn. (Foto Robin Mues)

Brand op boot vermeden - Lommel


Dat deed me onwillekeurig denken aan juridische publicaties van omstreeks 1860, waaruit i.v.m. enkele Lommelse gevallen uit die jaren, dient te worden afgeleid dat met water of vuur spelen je wel eens voor de rechtbank kon brengen....

Zo bvb. Jean-Baptiste Boonen, die blijkens verslag van de Lommelse veldwachter op 23 april 1861, in opdracht van de Diestse familie Adriaens (eigenaars van het Balense landgoed "De Most") een waterloopje op de grens tussen Lommel en Balen had geblokkeerd, waardoor aanpalende percelen overstroomd waren.

Liefst vier rechtbanken kwamen er aan te pas: de Vrederechter te Peer op 3 mei 1861, de Correctionele Rechtbank te Hasselt op 2 augustus 1861, het Hof van Beroep te Luik op 5 maart  1862 en ten slotte het Hof van Cassatie op 5 mei 1862 ! 

Met water "spelen" was je dus niet geraden, maar evenmin met vuur... 
F. Stappers, het elfjarig zoontje van F. Stappers had op 25 oktober 1860 een vuurtje gestookt op 60 meter van een gemeentelijk dennenbos (op Kerkhoven?). Hij was daar namelijk het vee van zijn vader aan het hoeden, en om zich te verwarmen had hij een vuurtje van turfklotten aangestoken. 

De boswachters spanden een proces in tegen de vader, omdat die door hen verantwoordelijk geacht werd voor de daden van zijn minderjarige zoon. Toen de rechtbank te Hasselt de onfortuinlijke vader vrijsprak, spanden die boswachters beroep in te Luik. Maar ook het Hof van Beroep sprak de vader vrij (28 februari 1861).
Vaderlief had wel niet bij het vuur gestaan, maar hij heeft het toch even warm gehad...


Geen opmerkingen:

Een reactie posten