zondag 15 juli 2012

Nogmaals over de gemeenteverkiezingen van 2006


Eerst een persbericht daterend van voor de verkiezingen; de rest dateert van na de verkiezingen...
Nieuwsgierig als ik ben, zou ik natuurlijk graag wat meer willen te weten komen over wat er ons op vlak van coalities te wachten staat bij de gemeenteverkiezingen van dit jaar. De geruchtenstroom over een coalitie tussen SP.A en (nochtans erfvijand) CD&V zwelt almaar meer aan, maar wat is er van waar? Weet iemand van jullie misschien meer?

Minstens twee van de huidige SP.A-schepenen zaten in hun jeugd in het katholieke kamp: de ene in de jeugdbeweging (scouts), de ander als "baas van de misdienaars". Hebben zij misschien een aantal bruggen gelegd ?


Wie neemt de sjerp in Lommel over?   (door Jessy Ghiorsi in De Standaard van 10 juni 2006)

Een spannende politieke strijd lijkt voor de natuurstad Lommel niet weggelegd. De christendemocraten en de socialisten zijn de enige die het politieke spel nog meespelen. De gemeenteraadsverkiezingen van 2000 spraken boekdoelen. Lommel kiest alweer voor rood en dus ook voor burgemeester Louis Vanvelthoven. Maar kiest burgemeester Vanvelthoven bij een eventuele overwinning van SP.A dit jaar opnieuw voor Lommel?
In de wandelgangen wordt gefluisterd dat Louis Vanvelthoven zijn sjerp bij een overwinning overdraagt naar zijn zoon Peter Vanvelthoven. Deze laatste is tevens Minister van Werk, maar tegelijkertijd Minister en burgemeester zijn, kan niet. Dus zal Peter Vanvelthoven zich waarschijnlijk laten vervangen door een schepen die dienstdoend burgemeester zal zijn. Zeker van een overwinning is de socialistische partij niet, maar wel bijna zeker en wie moet er dan het roer overnemen? De groene stad heeft in de geschiedenis al drie keer opnieuw voor SP.A gekozen. Door de jaren heen werd de kloof met de rivaliserende partij CD&V steeds groter. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen van 2000 behaalde de SP.A maar liefst 47,8 % van de stemmen, wat resulteerde in zeventien zetels. Voor het eerst beslissen de socialisten om niet in coalitie te gaan, maar de stad alleen te besturen. Toch is het ooit anders geweest, een heuse strijd heeft zich in het verleden afgespeeld om Lommel te kunnen besturen.
In 1976 behaalde de CD&V de meerderheid van de stemmen met veertien zetels. Zes jaar later maakt de SP.A zich op om de meerderheid van de CD&V te breken. Een breed opgezette campagne moet de inwoners van Lommel overtuigen om ‘rood’ te kiezen bij de verkiezingen van 1982. De socialistische partij haalde 37,6 % van de stemmen. Dit was net niet genoeg om CD&V de loef af te steken. De christendemocraten halen 38 % van de stemmen en net 1 zetel meer dan SP.A.
Zes jaar later draaien de kansen helemaal om in het voordeel van de socialisten. De rode partij houdt een opmerkelijke campagne door middel van tekeningen en teksten tegen de gevels van huizen te schilderen. De inwoners van Lommel waren over de streep getrokken want, voor het eerst haalde de SP.A meer zetels dan de CD&V. Louis Vanvelthoven werd naar voren geschoven als burgemeester. De christendemocraten verliezen meer dan vier procent tegenover de vorige verkiezingen. Vanaf toen is de CD&V nooit meer een echte speler in het spel geworden . In 1994 behaalde de SP.A de absolute meerderheid, maar besliste toch om in coalitie te gaan met de liberale partij VLD. In 2000 werd een droom werkelijkheid wanneer de socialistische partij 47,8 % van de stemmen haalde en besliste om de stad alleen te besturen zonder coalitie. De CD&V strandde op de tweede plaats met 25,2 % van de stemmen.
De SP.A is door de jaren heen telkens blijven stijgen, terwijl de CD&V bleef dalen. In 2000 duikt ook voor het eerst de extreemrechtse partij Vlaams Blok op. Ze halen meteen één zetel binnen. Of de opmars van de extreemrechtse partij ook in Lommel te voelen zal zijn, zullen we op 8 oktober weten.


Geen 'grote coalitie' in Lommel (Belang vLimburg, 10 oktober 2006)

10/10/'06 In Lommel vormt de sp.a van Peter Vanvelthoven samen een coalitie met de VLD. Vanvelthoven had graag een 'grote coalitie' gevormd, maar dat is niet mogelijk. De grote coalitie lukt niet omdat Vanvelthoven onvoldoende schepenambten kan uitdelen. Sp.a en VLD hebben samen 18 op 31 zetels. De liberalen hebben drie verkozenen en mogen twee schepenen leveren.  Peter Vanvelthoven volgt zijn vader Louis op als burgemeester van Lommel. De sp.a moest er wel twee zetels en een absolute meerderheid inleveren. Vanvelthoven ging daarop op zoek naar een partner.  "De sp.a heeft elke democratische fractie uitgenodigd om zitting te nemen in het College en elk van hen ook een concreet voorstel tot grote coalitievorming - met meer dan twee partijen - gedaan", zegt Vanvelthoven. Dat bleek echter niet mogelijk.  "Een verruimde sp.a-fractie heeft vervolgens unaniem beslist om een bestuursakkoord af te sluiten met de VLD-fractie", zegt Vanvelthoven. De sp.a heeft 15 zetels, de VLD drie. De liberalen mogen wel twee schepenen leveren. De besturen van beide partijen beslissen deze maand nog over de toewijzing van de schepenzetels.
---------------------------------------------------------------------------

 N-VA fractie installatiespeech (door P. Luykx)

2 januari 2007
Geachte titelvoerende burgemeester, geachte waarnemend burgemeester, Voorzitter, Minister, staatssecretaris, schepenen en collega raadsleden. Omdat niet heel duidelijk is tot wie ik mij nu moet richten, richt ik mij voorzichtigheidshalve maar tot alle bovenvernoemden. Bij de start van deze nieuwe legislatuur wens ik namens de N-VA fractie ‘alle’ raadsleden een voorspoedig 2007 en veel succes met deze nieuwe beleidsperiode. De voorbije vier jaar volgde de N-VA alle gemeenteraadszittingen op de bezoekersbank hier achteraan in de raadszaal. Dit vroeg enige volharding. … Niet alleen omdat we niet mochten tussenkomen tijdens de zittingen, maar ook omdat het een erg harde en weinig comfortabele bank is, die de burger niet bepaald uitnodigt om meer betrokken te zijn bij het beleid. De installatie vandaag is voor ons extra feestelijk omdat na zes jaar afwezigheid de voormalige VU, vandaag N-VA, opnieuw een fractie heeft in de Lommelse gemeenteraad. Samen met kartelpartner CD&V behaalden wij een goed resultaat. Het aandeel van het kartel in de gemeenteraad groeide tot 28,55 % of bijna 1/3 van de kiezers. De N-VA score van 1.151 voorkeurstemmen is op één na hoger dan die van elke ex-schepenen en een aanmoediging om N-VA in Lommel verder uit te bouwen. Het minder goede resultaat van SP-a , die twee zetels verliest, was een duidelijk signaal van de kiezer om te vernieuwen. De verkiezingsslogan van SP-a “Blijven Vernieuwen” indachtig, lieten wij aan de SP-a weten dat N-VA en kartelpartner CD&V bereid waren om deel uit te maken van deze vernieuwing. Groot was onze verbazing toen minister Vanvelthoven via de pers liet weten dat ‘het behoud van voldoende mandaten en het behoud van een meerderheid in het college’ bepalend waren om niet te kiezen voor vernieuwing, doch voor de VLD als coalitiepartner dat eveneens een zetel verloor. Terwijl u in een coalitie met het kartel ook een meerderheid in het college kon behouden. N-VA en CD&V waren bereid om mee te besturen. Er werd ons echter nooit een formeel voorstel gedaan, hoe kon men dan zeggen dat de optelsom van mandaten oorzaak waren van de keuze voor VLD en niet voor het kartel? De coalitie in Lommel tussen VLD en SP-a betekent niet meer of niet minder dat de verliezers samen gaan en dat de winnaars in de oppositie belanden. Deze onlogische stap kan enkel verklaard worden door een politiek voorakkoord dat beide verliezers aan elkaar bindt. Wie vandaag beweert dat dit voorakkoord niet bestaat, klinkt als de potsierlijke politicus in Irak die luid scandeert “There are no Americains in Irak” terwijl de Amerikaanse tanks op de achtergrond voorbijrijden. Een eerste gemiste kans op vernieuwing voor Lommel. Het bleef opmerkelijk stil na de gemeenteraadsverkiezingen in Lommel. De vorming van het nieuwe college bleek een moeilijke bevalling te zijn. Misschien wel een thuisbevalling met risico op complicaties, maar in Lommel wel verzekerd van een financiële bonus. De verdeling van de bevoegdheden blijkt opnieuw een gemiste kans op vernieuwing en eerder een staaltje van “Blijven Verdelen” i.p.v “blijven vernieuwen”.

 

Wordt het beter met Peter?

In de Zaterdagkrant verscheen een interview met Peter Vanvelthoven (SP.a, Lommel). Staf Henderickx, gemeenteraadslid in Lommel, kon zijn ontgoocheling niet voor zichzelf houden: De essentie van het betoog van Peter Van Velthoven was: “Weg met de marketeers, leve de eigen boodschap!” In het interview heb ik echter hopeloos gezocht naar de inhoud van de nieuwe boodschap. Daarover toch één zinnetje op een ganse pagina: “Een meer rechtvaardige en eerlijke samenleving”. Wie is daar nu niet voor in woorden? De kerk predikt die boodschap al tweeduizend jaar. Ik had gehoopt op zelfkritiek, maar Peter is blijkbaar “zeer tevreden met wat hij gedaan heeft” (als minister van Werk). Geen kritiek op zijn Generatiepact, waartegen nochtans 100.000 mensen en het kruim van de arbeidersbeweging in een betoging opstapte. Geen kritiek op het invoeren van het zondagwerk in de winkelsector. Geen kritiek op zijn Plus Minus Conto (wet waardoor een werkweek van 48 uur per week en 10 uur per dag wettelijk werd).  Geen kritiek op zijn Paritair Comité 140 waardoor de arbeiders in de logistiek van een bedrijf onder een aparte en minder betaalde CAO vallen. Geen kritiek op privatiseringsgolf in Europa van diensten zoals De Post en de spoorwegen. Ik had gehoopt op een SP.a die resoluut kiest voor solidariteit met de arbeidersbeweging en een socialistische maatschappij waar de mens en niet de winst eerst staat. Dat Peter zich uitspreekt voor Caroline Gennez en niet voor Erik De Bruyn is dan ook de logica zelve. 


Aftredend Lommels burgemeester Louis Vanvelthoven met politiek pensioen (14 oktober 2006)

LOMMEL - Na een carrière van 42 jaar, stapt Louis Vanvelthoven, de aftredende burgemeester van Lommel (SP.A), definitief uit de poltiek. 
1964 lijkt een eeuwigheid geleden, maar toen zette de jonge BSP'er - zoals de socialistische partij toen nog heette - Louis Vanvelthoven als gemeenteraadslid zijn eerste stappen in de politiek. 42 jaar later neemt hij in januari van 2007, aan het hoofd van een net niet absolute meerderheid, afscheid van de politiek.  En ondanks die rijk gevulde carrière heeft het vaarwel een wat wrange nasmaak. Vanvelthoven is diep ontgoocheld over de uitslag van zijn partij op 8 oktober. De SP.A verloor vijf procent en twee zetels en speelde zijn twaalf jaar oude absolute meerderheid kwijt. ,,Als ik kijk naar wat onze ploeg gepresteerd heeft de afgelopen zes jaar, vind ik dat de kiezer te streng is geweest. Wel ben ik fier dat de jonge garde in Lommel het er prima vanaf heeft gebracht'', zegt hij. Vanvelthoven verzamelde in zijn loopbaan een hele waslijst aan titels. Zo was hij gemeenteraadslid, sinds 1989 burgemeester, fractievoorzitter van de socialisten in het federale parlement en voorzitter van de Vlaamse Raad, de voorloper van het Vlaams parlement. ,,Het grote verschil tussen mij en Peter is dat hij veel verstandiger is. Ook zijn dossierkennis en zijn diplomatisch inzicht is beter. Maar ik moest ook in andere omstandigheden werken. De Limburgse socialisten zijn van niets begonnen, waardoor ik soms wat cassant uit de hoek kwam. De huidige generatie heeft langer gestudeerd en zijn beter gewapend tegen de uitdagingen van de tijd'', meent hij. Vanvelthovens pensioen is definitief. Zoon Peter zei deze week nog dat de ervaring van zijn vader in de toekomst nog goed van pas kan komen. ,,Iedereen die denkt dat ik iets nuttigs te vertellen heb, mag me om raad komen vragen, maar ik ga me zeker niet opdringen. Ik kom niet graag terug naar de plekken waar ik gewerkt heb. Als ik in januari de deur van mijn kantoor dichttrek is dat definitief.''  Met Vanvelthoven gaat de laatste van de grote Limburgse socialisten op politiek pensioen. Eddy Baldewijns nam twee jaar geleden al afscheid en ook Willy Claes bekleedt al jaren geen - politiek - mandaat meer. Toeval of niet, maar Hilde Claes, de dochter van die laatste en Vanvelthovens zoon Peter zijn de natuurlijke troonopvolgers van de Limburgse SP.A. 
(stm)


Uit de tijd toen de snor nog zwarter was

Geen opmerkingen:

Een reactie posten