zondag 22 juli 2012

Royale inkomsten voor een Keizer

In zijn jonge jeugd maakte onze actuele Keizer samen met zijn papa deel uit van de Domino-werkgroep, die een aantal politici uit verschillende partijen verenigde rond één enkel doel: de functie van notaris afschaffen.
En wat hadden die stoute jongens (lees: notarissen) dan wel uitgespookt om zich die banbliksems op het hoofd te halen? Volgens de Domino-Werkgroep hadden ze van twee dingen teveel: macht en geld. Er moest dan ook met die privilegies zo snel mogelijk komaf gemaakt worden.

Nu was de naam van die werkgroep wel erg opvallend. Welke andere dominosteentjes (buiten het notariaat) wilde deze werkgroep nog doen vallen ??

Later zag de Belgische politiek wel in dat er aan de taak van notaris zoveel verantwoordelijkheid en know-how verbonden was, dat gemeenteambtenaren met de beste wil van de wereld onmogelijk die klus konden overnemen. De Domino-werkgroep stierf dan ook een stille dood.

Nu ben ikzelf bijna een kwarteeuw lang notaris geweest zodat ik over de inkomsten van dat beroep niets hoef te leren van onze Keizer. Laat me alvast maar stellen dat de gemiddelde notaris minder verdient dan onze Keizer. Overigens is dat misschien nog niet zo moeilijk te bewijzen want De Standaard (zie hieronder) heeft ons heel exact medegedeeld hoeveel de Keizer in 2009 verdiende, liefst meer dan 190.000 Eur !
En intussen is dat bedrag nog gegroeid, want onze Keizer werd onlangs voorzitter van Infrax-Limburg, hetgeen nog een bijkomende schnabbel zal meebrengen, waardoor de kaap van de 200.000 Eur per jaar gezwind overschreden wordt !

Misschien moet er een nieuwe Domino-werkgroep in het leven geroepen worden om de functie van Keizer af te schaffen?

Via de tam-tam vernemen we dat zijne eminentie moeilijk doet over een rekening van minder dan 100 Eur !? Begrijpe wie kan....


Hoeveel verdient Peter Vanvelthoven?

De Standaard brengt elk publiek mandaat van alle ministers, staatssecretarissen en parlementsleden die in Vlaanderen verkozen zijn in kaart. Daarmee willen we een duidelijk overzicht bieden van alle inkomsten die de mandatarissen krijgen uit publieke middelen, uw belastinggeld als het ware.
 Terug naar het overzicht »
MANDATEN

Kamerlid

 • Bruto per jaar79.511,99
 • Afdracht aan de partij-7.951,20
 • Onkosten22.263,36
 • Vakantie6.095,92
 • Eindejaar2.637,80
 • Totaal102.557,87
 • Aftrek pensioen6.758,52

Fractieleider

 • Bruto per jaar24.630,40
 • Onkosten14.778,24
 • Totaal39.408,64

Burgemeester Lommel

 • Bruto per jaar55.254,54
 • Afdracht aan de partij-5.525,40
 • Totaal49.729,14
Bruto inkomen per jaar (inclusief pensioen-bijdrage)191.695,65
EXTRA INFO
REACTIE
De fractieleider van de SP.A in de Kamer antwoordde nooit op onze mails.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten