zaterdag 13 oktober 2012

Die van de Sleutel


In de pers verscheen onderstaand bericht van de hand van Peter Luykx, over de familie Lyen, alias die van de Sleutel.
Luykx beweert daarin dat de familie haar naam dankt aan een straat, te weten de Sleutelstraat, en daarbij moet ik 'm toch even een halt toeroepen.

Vroeger was die familienaam Ley, en de eerste telg uit die familie moet hier omstreeks 1790 vanuit het Duitse Attendorn aanbeland zijn, wellicht in het kader van teutenhandel.

De in het verhaal opgevoerde schepen was Petrus Lyen (1870-1944), die een zoon was van Joannes Cornelis Ley (1838-1905), een kleinzoon van Cornelis Ley (1802-1868) en een achterkleinzoon van de uit Attendorn afkomstige Joannes Ley (1765-1835).
Ik heb de naam van Cornelis in het vet geplaatst, want hij is volgens mij degene die de familie-bijnaam veroorzaakte.
Op het blad van de ijkpunten van de in 1848 door het Belgisch leger uitgebrachte topografische kaart "Carte des environs du Camp de Beverloo" lees ik immers onder nr. 56: "cabaret dit 'à la Clef ', tenu par le Sr. Luyen Corn. au village de Lommel".
Die Luyen moet natuurlijk als Lyen gelezen worden en Cornelis Lyen (1802-1868) had dus omstreeks 1850 een herberg genaamd 'in de Sleutel' in het Lommelse dorpscentrum.
Ik denk dus dat het andersom is en dat de Sleutelstraat haar naam dankt aan de familie Lyen.
 
 
extern de sleutel voor verandering


Fons Lyen (“Grote Sleutel”) steunt Christophe Lyen (“Kleine Sleutel”)
Fons van “de Sleutel”, een in Lommel gekend en gewaardeerd landbouwer, reageerde zeer enthousiast toen hij vernam dat er nog eens een telg uit de familie Lyen kandideerde voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Het is al lang geleden dat nonkel Peer Lyen van Kattenbos, de overgrootvader van Christophe, dienst deed als schepen van openbare werken in Lommel. In deze functie was Peer zelfs even plaatsvervangend burgemeester. De bijnaam “De Sleutel” verwijst naar de Sleutelstraat waar de familie Lyen vroeger woonde.
Op boer Fons kan Christophe alvast rekenen. Hij liet direct een groot bord in zijn voortuin plaatsen. Volgens Fons zal dat op Kattenbos zeker effect hebben. Met een hoop kaartjes in de hand wil hij de jongste N-VA-kandidaat op Kattenbos steunen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten