dinsdag 23 oktober 2012


Lommelse kolonel als held van de slag bij Waterloo (1814) !? (7)

Wijbrand-Adriaan De Jongh       (slot van artikelenreeks)


7. Zijn nageslacht erfde de “militaire microob”


Anna Geertruida Noot (1783-1844) was nog maar pas bevallen van haar zesde kind, toen haar echtgenoot W.A. De Jongh in 1821 overleed. Twee jaar later hertrouwde ze te Utrecht met de Groningse arts, Dr. Jacobus Munniks (1782-1840), een weduwenaar die uit zijn eerste huwelijk een  dochter Geertruida Munniks (°1809) had. De enige zoon van W.A. De Jongh was Jan Jacobus de Jongh (1808-1890), geboren te Doesburg. Hij moet te Groningen opgegroeid zijn in de woning waar ook voornoemde Geertruida Aletta Munniks (1809-1864) verbleef; ze huwden uiteindelijk met elkaar en om te vermijden dat haar familienaam zou uitsterven, verkreeg hij bij koninklijk besluit van 21 februari 1870 dat haar familienaam aan de zijne werd toegevoegd, waardoor zijn nageslacht de naam Munniks de Jongh droeg.  Deze Jan Jacobus de Jongh (1808- 1890) was geen militair maar belastingscontroleur te Leeuwarden. Niettemin zou hij de militaire microbe doorgeven aan zijn zonen Bernardus (1839-1868), Jean Jacques (1843-1920) en Henri (1846-1918),  alle drie officier bij het Nederlandse leger in Indonesië. Nog een andere zoon, Jacobus  (1837- 1901), was legerarts in Nederlands Indië, en de fiere vader van Jan Jacobus (1871-1958), legerofficier in Nederlands-Indië. Deze laatste huwde in 1906 te Bergen-Op-Zoom met H.V.L Baronesse van Heerdt (1877-1928) en nogmaals in 1924 met M.H.J Stolte, maar beide huwelijken waren kinderloos.

Foto's van een aantal van die (al dan niet) militaire nakomelingen van De Jongh kan U bekijken op: home.scarlet.be/~tsh40803/8/Docs/De%20Jongh%20stamboom.doc en ook op
http://dhost.info/dutcharmy/Eeresabel%20indexdragers.html 


Het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) was het Nederlandse koloniale leger. Het heeft officieel bestaan van 1830 tot 1950. Hieronder enkele prenten:

File:Batoe Iliq.jpg

J.B. van Heutsz met zijn staf tijdens de aanval op Bateë-iliëk in 1901, door Jan Hoynck van Papendrecht (Wikipedia)


File:Cavalerie O.I. leger. Groot tenue 1896.jpg

Cavalerie in het Oost-Indisch leger in Groot Tenue in 1896 (Wikipedia)Bronnen en lit.:

° Zijn carrièreverloop in: Nationaal Archief Den Haag, Ministerie van Oorlog, toegangsnummer 2.13.04/05/06, Stamboeken der officieren 1815.
° Over de rampzalige Russische veldtocht van 1812: F.H.A. SABRON, Geschiedenis van het 33ste Regiment Lichte Infanterie (Het Oud-Hollandsche 3de Regiment Jagers) onder Keizer Napoleon I, Koninklijke Militaire Academie, Breda, 1910, p. 45, 71 -75, 99-109, maar uitgebreider nog in M.E. JORDENS, Campagne et captivité de Russie (1812-1813). Extraits des mémoires inédits du général-major H.P. Everts, Carnet de la Sabretache, 1901, p. 620-638 en 686-703; 1902, p. 43-62. Zie ook: B.R.F. van VLIJMEN, Vers la Bérésina (1812): d’après des documents nouveaux, Parijs, 1908, inz. p. 28, 41 en 319.
° Zijn verslag over de slag bij Waterloo:  Verslag van de kolonel De Jongh, commandant van het bataljon 8e Nationale Militie, Nieuwe Militaire Spectator, Jg. 20, 1866, No. 1.
°De brief vanuit Péronne  op 27 juni 1815 aan de Engelse opperbevelhebber Wellington: A.W. WELLINGTON, Supplementary Despatches and Memoranda of Field Marshal, Duke of Wellington, K.G., Londen, 1863, p. 608)
Garnizoencommandant te Ieper: J.C.C.  den BEER POORTUGAEL,  Levensbericht van Diederic Jacob Den Beer Poortugael, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1880 Levensberichten der Afgestorvene medeleden... Bijlage tot de Handelingen van 1880, Leiden, 1880, p. 10.
Algemeen:   B. INDEKEU & M. BIJL, Van vaandrig tot kolonel, vriend en vijand van Frankrijk. Wijbrand Adriaan de Jongh (1776-1821), Mars et Historia, jg. 46, 2012, nr. 1, p. 4-18.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten