zondag 24 maart 2013

LOMMEL ZENDT ZIJN ZONEN UIT (1)


Vanmorgen moest ik plots aan mijn voornaamgenoot en vroegere schoolmaatje denken: Bruno Jeurissen.

Zowel op de lagere school als op het college zaten we broederlijk langs mekaar. En op de lagere school kregen we in het 1°, 2° en 5° studiejaar les van zijn vader Leon. Van het college herinner ik me vooral een les turnen, waarbij de leraar ons het boksen aanleerde en het interessant vond om de twee Bruno's in het strijdperk tegen mekaar te laten treden. Ik was dan wel geen Hercules maar na enkele rake tikken begon mijn vriend te wankelen en keek ik de turnleraar vragend aan. Deze gebood "doordoen", maar schoot wel in paniek toen mijn onfortuinlijke sparringpartner ineenzakte...

Ik vraag me nog altijd af of de turnleraar sinds toen die bokshandschoenen niet definitief opgeborgen heeft...

En dan denk je na zoveel jaren ineens: maar waar is Bruno Jeurissen dan wel gebleven? Mr. Google vond 'm natuurlijk snel....

Anders werken door combinatie van BPM en DMS

door Bruno Jeurissen, afdelingshoofd bedrijfsinformatie Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)
Innovatie in de administratie

foto Bruno JeurissenBruno Jeurissen (55) is afdelingshoofd bedrijfsinformatie bij de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW), een bedrijf met 1500 werknemers, waar hij sedert 1982 werkt. Als bioloog specialiseerde hij zich begin de jaren ‘80 in de milieusanering en was o.m. verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg van het drinkwater en de zorg omtrent het milieu voor het gewonnen grond- en oppervlaktewater.
Later werd hij in de hoofddirectie coördinator milieuzorg voor het gehele bedrijf. In die periode werd belang gehecht aan het behalen van een ISO-certificaat voor milieuzorg. Later richtte (1999) het bedrijf zich meer en meer op integrale kwaliteitszorg. Als gevolg hiervan werd hij benoemd als coördinator integrale kwaliteitszorg. Ter ondersteuning van dit nieuwe vakgebied volgde hij een tweejarig postgraduaat Quality Master. Een volledig digitaal kwaliteitszorghandboek aangemaakt met Webiso was één van de resultaten van die opdracht.

Door een samenloop van omstandigheden werd de behoefte aangevoeld voor het opstarten van een documentenbeheerssysteem. Vanaf 2005 werd hiervoor OpenIMS aangekocht en geïmplementeerd. Door de recente verhuis van de centrale diensten naar een nieuw en kleiner kantoor kreeg het papierarm werken een nieuwe impuls en werd de digitale postkamer een feit. Via het veelvuldig aanbieden van opleidingen heeft hij als bezieler van beide hoger genoemde systemen de gedurende de laatste jaren getracht om anders werken van theorie naar de praktijk te brengen.
Op dit moment is hij o.m. verantwoordelijk voor intranet, kwaliteitszorg, bedrijfsprocesbeheer, archiefbeheer, papierarm werken en diverse rapporteringen. Momenteel werkt hij aan het project om bedrijfsprocesmanagement ingang te doen vinden en BPMN als een taal aan te leren om te leren samenwerken aan de hand van zelf in kaart gebracht bedrijfsprocessen met een eenvoudig en gratis programma (BizAgi) in combinatie met een documentenbeheersysteem (DMS).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten