maandag 25 maart 2013

TORFSKE TOCH ...


Ook met deze knaap heb ik vijf jaar lang de schoolbanken gedeeld, niet in Lommel maar aan de Leuvense universiteit.
Was toen al geen alledaagse en is dat manifest ook gebleven...

Enkele dagen geleden nam hij afscheid van de politiek. Heb weinigen daarover horen klagen, en al zeker niet binnen zijn eigen partij (CD&V), waar ze hem duidelijk liever kwijt dan rijk waren geworden.

Gaat Torfs niet van de klaver naar de hei? Hij wil nu rector worden van de KULeuven, maar onderschat overduidelijk de stem van de student. Studenten mogen namelijk ten belope van een bepaald quotum meestemmen voor rector. En precies omwille van die studenteninbreng viel Torfs in 2005 al eens buiten de prijzen.
Mijn pronostiek voor de komende rectorverkiezingen: hij valt weer....

Lees hieronder maar eens wat vandaag via Knack.be de wereld werd ingejaagd. Als "slimste mens" hoor je nochtans te weten dat je nooit het vel van de beer mag verkopen, vooraleer hij geschoten is....

Rik toch....

Leuvense studenten kritisch voor Torfs

maandag 25 maart 2013 om 15u09
Rik Torfs verliet de politiek omdat hij een ambt als rector van de KULeuven ambieert. De studenten van de universiteit zijn alvast niet gewonnen voor dat idee en wijzen op een geloofswaardigheidsprobleem.
© Belga
De Leuvense studentenvertegenwoordigers vinden dat de kandidatuur van Rik Torfs als rector van de KULeuven het debat tijdens de rectorverkiezingen ten goede zal komen, maar wijzen tevens op een geloofwaardigheidsprobleem. Dat blijkt uit een rondvraag van het studentenblad Veto. Deze week wordt het startschot gegeven van de rectorverkiezingen. De kandidaturen van de kandidaat-rectoren moeten uiterlijk 28 maart ingeleverd worden.

Frederik Deman van studentenvereniging Medica (studenten geneeskunde, red.) denkt dat Torfs heel wat stemmen zal krijgen van professoren die ontevreden zijn over de integratie van academische hogeschoolopleidingen in de universiteit, maar wijst tevens op een geloofwaardigheidsprobleem. "Ieder kent hem immers als jurylid in 'De slimste mens' of als CD&V-criticus die niet verlegen zit om een straffe uitspraak". Arne Roels van Politica, de vereniging van de studenten Sociale Wetenschappen, wijst op zijn imago als amokmaker. "Als rector moet je ook een universiteit kunnen verenigen in plaats van te verdelen".

Torfs legde eerder al de duimen
CD&V-senator Torfs maakte vorige week bekend uit de politiek te stappen en kandidaat-rector te zijn. De andere kandidaturen die circuleren zijn die van de vicerectoren Karen Maes, Tine Baelmans en Bart De Moor, alle drie ingenieurs. Roels is tevreden dat er met Torfs al minstens één kandidaat is die niet tot het establishment behoort én uit de humane wetenschappen komt.

Op 13 mei wordt een eerste stemronde gehouden. Indien nodig volgen op 17 en 23 mei nieuwe stemrondes tot er een kandidaat een absolute meerderheid van stemmen achter zich krijgt. Torfs was in 2005 ook kandidaat-rector en delfde toen zeer nipt het onderspit van Marc Vervenne. Het waren de van de studenten, die massaal voor Vervenne stemden, die toen de doorslag gaven. (Belga/EA) 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten