zaterdag 9 februari 2013

"ALL ANIMALS ARE EQUAL, BUT SOME ARE MORE EQUAL ..."     (G. Orwell, Animal farm, 1945)


De meesten zullen toch al wel eens gehoord hebben van een GEWESTPLAN. Dit plan kleurt bepaalde gebieden rood (bouwzone), andere geel (landbouw) en nog andere groen (geen enkele bebouwing mogelijk).

Zo'n gewestplan heeft kracht van wet, en afwijkingen zijn dus niet toegestaan. Maar niet iedereen heeft het zo begrepen. Gemeentebesturen (niet eens zo ver van onze deur...) menen dat zij in het kader van "goede" ruimtelijke ordening aan een eigenaar van een perceel in bouwzone toch bouwverbod mogen opleggen.

En ook de koninklijke familie vond het niet nodig om een bouwvergunning te krijgen om in volle groene zone een vrij groot kloosterkompleks neer te zetten (Opgrimbie).
Meer nog: ze wil dat kompleks nog uitbreiden ! In groene zone ! En waarom voor de kloosterzusters een zwemvijver met kleedcabines nodig zou zijn, ontgaat me enigszins.

Wat me vooral opvalt is dat je in de pers geen kritiek leest op die toch niet erg regelmatige koninklijke handelswijze. De heisa rond de Fabiola-stichting is nog maar pas geluwd, of er wordt weer een bommetje gelegd onder de populariteit (?) van de koninklijke familie...Klooster in Opgrimbie vraagt nog uitbreiding
Bewerkt door:
9/02/13 - 04u08 Bron: belga.be
© belga.
Het klooster op het koninklijk domein in Opgrimbie zou nog uitgebreid worden met tien kluizen, een familiehuis en kerkhof. Ook is het de bedoeling om de kleedkamers aan de koninklijke zwemplas te regulariseren. Dat blijkt uit de kennisgevingsnota voor het domein die de Concentrakranten konden inkijken.
Het plan is opgemaakt in opdracht van het bisdom Hasselt, de monialen van Betlehem en koningin Fabiola. Het is de eerste stap in de nieuwe procedure om een oplossing te vinden voor het klooster dat in 1995 gebouwd werd, maar waarvan de bouwvergunning werd vernietigd.

Het planmilieueffectenrapport, dat begin deze week werd bekendgemaakt, heeft geen alternatief voor het klooster. Het staat er, is de redenering, en is nog aan uitbreiding toe. Zo is er sprake van een verblijf voor bezoekers, een natuurbegraafplaats, een tiental extra kluizen en een zone voor onvoorziene uitbreidingen.

Er kunnen ook vergunningen aangevraagd worden voor nieuwe daken, een werkloods en zonnepanelen. Regularisatie van kleedkamers met toebehoren aan de zwemplas is bovendien mogelijk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten