zaterdag 23 februari 2013

NOOD BREEKT WET OF JUIST NIET ?

De laatste tijd horen we meer dan ons lief is over slecht functioneren of fouten bij gerecht, politie, staatsveiligheid enz.

Maar de gruwelijke gestapo-achtige beelden over de dood van een psychiatrisch patiënt in Mortsel, die gisteren de wereld rondgingen, slaan werkelijk alles. Acht in rambo-kledij gehulde politiemensen, die voor alle zekerheid ook nog een helm op hebben, knuppelen een naakte en ongewapende man dood....

Nood breekt wet... d.w.z. de nood dwingt soms de wet te schenden; die "nood" dient dan ‘ter verklaring en verontschuldiging van iets, dat eigenlijk ongeoorloofd is of tegen de gewoonte indruist, doch alleen door de bijzondere omstandigheden als gewettigd wordt’
Hebben die politieagenten misschien daaraan gedacht ? Brak de nood de wet ?

Blijkens Knack.be heeft het Comité P echter al vaker het "gespierde" optreden van het Antwerpse Bijzondere Bijstandsteam (BBT) aan de kaak gesteld:

Het Comité P, dat momenteel een onderzoek voorbereidt naar de tussenkomsten van de Bijzondere Bijstandsteams (BBT) en naar het politieoptreden bij psychische problemen, waarschuwde eerder al dat de BBT's, zoals in Antwerpen, gewelddadig en illegaal zijn. Dat schrijven De Morgen en De Standaard.  De krant De Morgen nam er het jaarrapport van 2003 bij. In dat jaar werd namelijk een onderzoek gevoerd naar aanleiding van twee schietincidenten met zwaargewonden in Antwerpen. In het rapport staat dat "deze pseudo-bijzondere eenheden" in strijd zijn met "de letter en de geest van de wet van 7 december 1998". En verder: "De bijzondere eenheden wenden gemiddeld meer geweld aan en men kan zich de vraag stellen of dit gerechtvaardigd is". Jonathan Jacob, compleet over zijn toeren, enkele minuten voor hij sterft nadat acht agenten zijn cel binnenstormen


De vraag van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH), om één van de betrokken agenten te schorsen naar aanleiding van de gebeurtenissen in de politiecel in Mortsel, is "volkomen ongepast" en "niet opportuun", stelt de liberale politievakbond VSOA....  

Mijn analyse
Artikel 422bis van het Strafwetboek stelt als strafbaar: « verzuim hulp te verlenen aan iemand die in gevaar verkeert ». Jonathan Jacob verkeerde in gevaar; de hulp die hem had moeten geboden worden, stemt niet overeen met de "hulp" die de politie hem geboden heeft.

En tot slot nog een Lommels verhaaltje
Een huisbaas verhuurt een pand aan een -op eerste zicht- dolverliefd koppeltje, maar verneemt een tijdje later dat zij er vandoor is. Vervolgens ziet hij dat de huur niet meer betaald wordt. Hij probeert dus met mijnheer contact te krijgen via mail, telefoon enz., maar krijgt hij geen antwoord. Hij begint te vrezen voor een wanhoopsdaad uit liefdesverdriet en begeeft zich naar het huurpand waar hij vruchteloos aanbelt en aanklopt. Omdat hij merkt dat aan de binnenkant de sleutel in het slot zit, wordt zijn vrees nog groter en hij verwittigt de politie. Een vriendelijke agent Faes stelt hem 's anderendaags gerust: de huurder is "alive and kicking".
Maar korpschef Voordeckers, die gelukkig niet op dezelfde manier als zijn voorganger Michel Beckers in de pers is gekomen, vindt er niets beter op dan de huisbaas te beschuldigen van....huisvredebreuk !

Moraal van het verhaal
De brave huisbaas uit Lommel mag het "nood breekt wet" niet toepassen, zelfs als dit een strafbaar schuldig verzuim hulp te verlenen aan iemand die in gevaar is, zou teweegbrengen...
"Moedige" politiemensen mogen daarentegen in Mortsel dat "nood breekt wet" wél toepassen, zelfs als dit een strafbaar schuldigverzuim tot hulpverlening teweegbrengt.

Moet er nog zand zijn ?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten