zaterdag 16 februari 2013

IN PLAATS VAN DE WEVER OP ZIJN KOP TE ZITTEN, MISSCHIEN EENS KIJKEN NAAR WAT ER IN DENEMARKEN GAANDE IS ?


Toen burgemeester De Wever onlangs de dossierkost voor vreemdelingen om in Antwerpen in te wijken, optrok van 17 naar 250 Euro, deed hij wat onze nationale overheid al lang had moeten doen.

Belgenland is al lang niet meer die welvaartstaat die kwistig werkloosheids- en ziekteuitkeringen kan uitdelen aan mensen die alleen daarvoor bij ons inwijken.
Vooral de socialisten hebben zich bij ons altijd verzet tegen het bemoeilijken van toegang tot ons land van deze "toeristen", overduidelijk uit electoraal winstbejag.

Misschien moeten ze toch eens een studiereisje ondernemen naar Denemarken, waar onlangs klare wijn geschonken werd: enkel een sociaal vangnet voor de inwijkelingen die een bankwaarborg van 50.000 Deense Kronen kunnen voorleggen...
Werkloosheidsuitkering enkel als je enkele jaren in het land gewerkt hebt...


Uit de COPENHAGEN POST:

New immigration laws set to kick in next month

Christian Wenande
 
  • The economic safety net will be reduced from 100,000 kroner to 50,000 kroner. This is the amount the individual has to deposit to the council as a bank guarantee thereby illustrating that they will not be seeking social benefits.
  • The Danish test level needed to be passed will be lowered from Danish Test 2 (Prøve i Dansk 2) to Danish Test 1 (Prøve i Dansk 1) for permanent residence applicants.
  • To achieve permanent residence, applicants must have worked three out of the last five years
  • As of now, applicants for citizenship must show that they have been self-supporting for two and a half out of the last five years.
 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten