maandag 3 september 2012

Getuigen zijn zelden helden, echte helden getuigen zelden (Herman van Veen)


In het Belang van Limburg van vrijdag 31 augustus klopt onze vorige Keizer zich heel even ootmoedig op de borst ivm de Soeverein-hal: "Destijds leek het een geweldig idee, maar vandaag zouden we zoiets niet meer bouwen.”

En toch kan hij het niet laten om in hetzelfde interview te laten uitschijnen: "Maar van een mislukking wil de 74-jarige Vanvelthoven niet spreken".Voor alle duidelijkheid: de als een Engelse landlord geklede figuur links is de vorige Keizer, terwijl
de "rechtse" persoon die met zijn vingertje vermanend wijst, Keizer junior is.

Dat interview vloeit blijkbaar voort uit het boek "Burgemeesters" van jounralist Erik Raspoet, waarin zowel Keizer senior als Keizer junior aan het woord komen. Als iemand dat boek heeft, zou ik het op prijs stellen als hij mij een kopietje zou willen bezorgen van het Lommelse gedeelte ervan !

Toen ik een twintiger was, draaide ik de muziek van Herman van Veen grijs. Hoe komt het toch dat mij vandaag, bij de lezing van het interview, de tekst van één van zijn liedjes te binnen sprong?
Voor wie zich die tekst niet meer herinnert, hieronder volgt het:
Herman van Veen - Helden

De rechters linkerhand beeft
En weet niet wat de rechter doet
De rechters rechterhand leeft
Van hetgeen de rechter doet
En ieder doet de ogen dicht
En houdt zich maar gedeisd
Liever laf en levend
Dan een held tot elke prijs
Getuigen zijn zelden helden
Echte helden getuigen zelden

De bange man van tien hoog
Die denkt dat hij een engel is
Een kraai krast: maar die vent loog
Ik zag dat hij zijn vleugels mist
Maar juist voordat die vogel sprong
Toen weigerde z'n tong
Er viel niets meer te zeggen
Want hij viel al, nee, hij sprong
Getuigen zijn zelden helden
Echte helden getuigen zelden

De dronken drenkeling schreeuwt
Dat hij niet van water houdt
De dikke kastelein geeuwt
Want water, ach, dat laat hem koud
Er staan veel mensen aan de kant
En ze kijken rustig toe
De een heeft zeven kinderen
En de ander is doodmoe
Getuigen zijn zelden helden
Echte helden getuigen zelden

Ministers leren braille
Want zij zijn al jaren blind
Verzamelen medailes
Omdat hun vrouw dat prachtig vindt
Maar vreemd, je ziet ze nooit op straat
Want wat er ook gebeurt
Ze blijven veilig binnen
Met een slot op elke deur
Getuigen zijn zelden helden
Echte helden zie je zelden

Geen opmerkingen:

Een reactie posten