zondag 2 september 2012

Maar waarom potverdikke zijn ze dan zo lief, mijnheer ?

Wie het vorige bericht gelezen heeft, zal zich natuurlijk beginnen afvragen hoe het komt dat geen enkele lokale politieke partij het aandurft om de Keizer regelrecht uit te dagen.

Het antwoord is eenvoudigweg samen te ballen in één enkel woord: MACHT...

De tijd dat politici uit idealisme met het welzijn van de maatschappij bezig waren, kan niemand zich zelfs maar herinneren. Politici denken nog maar aan één ding: zoveel mogelijk macht verwerven, zowel voor de partij als voor zich persoonlijk.
En hoe krijg je die macht dan? Ook hier is het antwoord weer simpel: macht verkrijg je alleen door "erbij" te zijn, d.w.z. door bij de regerende macht te horen, niet dus door op de banken van de oppositie te zitten.

Allemaal goed en wel, zal U zeggen, maar dat verklaart nog steeds niet waarom de oppositie ervoor huivert om de zittende Keizer tegen zijn schenen te stampen ?
Maar ook hier is het antwoord doodeenvoudig: alle niet SP-A-partijen houden er rekening mee dat deze partij geen absolute meerderheid zal behalen, zodat er beroep zal moeten worden gedaan op een coalitie-partner. En kijk, dan wordt het voor een oppositiepartij al wat interessanter, want precies dan komt de macht in zicht.

Het is dus dat wat we als rampscenario mogen voorzien: een aantal machtsgeile politici die vlak na de verkiezingen staan te drummen aan de poorten van het Keizerlijk paleis, om alsnog enkele kruimels binnen te halen, zij het dan dat hun positie in het stadsbestuur deze van een hofnar niet zal overstijgen.De lijsttrekker van de partij die uiteindelijk door de Keizer zal worden getolereerd mag alleszins zeker zijn dat hem een uiterst interessant mandaat zal te beurt vallen: schepen van onbenullige zaken....:)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten